banner
P4090265

Publicaties Wijs op Reis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© PARSABAN, 2008-2021

Parsaban ontwikkelt regelmatig syllabi voor zijn reizigers.
We streven op die wijze ernaar onze reizen extra diepgang te geven, zodat de bezienswaardigheden tijdens de reis in hun historische context begrepen en gewaardeerd kunnen worden. We trachten in de syllabi de theoretische kennis in overeenstemming te laten zijn met de praktische behoeften van de reiziger. De syllabi zijn derhalve zo toegankelijk mogelijk geschreven zonder al te veel gebruik van jargon, data of namen maar met aanzienlijk meer achtergrondinformatie dan een gemiddelde reisgids.
Tevens heeft Parsaban een leerboek ‘ Perzisch op reis’ ontwikkeld opdat de reiziger zich in Iran verstaanbaar weet te maken en enigszins zelfredzaam kan zijn.


Syllabus Iran, een cultuurhistorische verkenning

- 45 pagina’s
- Chronologische historische kaarten
- Tijdlijn historische gebeurtennissen
- handzaam A5 formaat

Inhoudsopgave
- De oorsprong
- De Elamieten, nog ouder dan de Perzen
- De Immigratie van Iraanse volkeren
- Meden en Perzen en de strijd voor de wereldheerschappij
- Oost versus West, Perzen & Grieken
- De Gramschap van Goden, Alexander de Grote
- De nachtmerrie van Rome
- De Perzische wederopstanding
- De Arabisch/Islamitische heerschappij en de vorming van
de Iraanse nationale identiteit
- De vorming van de Turks-Perzische cultuur
- Mongoolse intermezzo
- Safaviden; “De Architecten van Isfahan”
- Nader Sjah, "het Zwaard van PerziŽ”
- The Great Game en de Stagnatie van Iran
- De Pahlavi monarchie, en sterke man tegen “het rode gevaar”
- De sjah versus de geestelijkheid en de revolutie van 1979

syllabusreisIRAN00001Farsi op Reis

Dit leerboek is ontwikkeld door Parsaban omdat er geen Nederlands-Farsi
leerboek voor reizigers naar Iran bestaat. Aan de hand van jarenlange ervaring
in het geven van taallessen Perzisch/Farsi en het begeleiden van reizigers door
Iran is het boek tot stand gekomen. Het boek is opgebouwd uit een theoretisch en
praktisch deel en beoogt inzicht te verschaffen in de elementaire principes van de
taal en de zelfredzaamheid van de reiziger te vergroten bij het voeren van alledaagse
conversaties in Iran.

 

- 46 pagina’s
- handzaam A5 formaat

Inhoudsopgave:

- Transliteratie en klankenleer
- Het schrift
- Basis grammatica
- Farsi in de praktijk
- Conversatie en nuttige uitdrukkingen

Farsiopreisdef00001


Iraanse architectuur, pre- en post-islamitisch

Deze syllabus verschaft de reiziger inzicht in de ontwikkeling
van de Iraanse architectuur vanaf de tijd van de Mesopotamische
beschavingen in het Zuidwesten van Iran tot de latere Perzische en
Islamitische periode.

- 32 pagina’s
- geÔllustreerd
- handzaam A5 formaat


Inhoudsopgave:

- De kunst en architectuur van Elam
- De bouwmeesters van Persepolis
- De Oud-Perzische rots sculpturen.
- De uitvinders van koepels en booggewelven
- West & Oost van botsing tot bloei, de wederzijdse invloed
op kunst en architectuur
- Kaligrafie en Arabesk, dansende letters en lijnen

syllabusIraansearchitectuur00001


Syllabus ArmeniŽ en GeorgiŽ, een cultuurhistorische verkenning

Deze syllabus beoogt op een heldere en toegankelijke wijze de reiziger
inzicht te verschaffen in de zeer complexe geschiedenis van ArmeniŽ en
GeorgiŽ in de Zuidelijke Kaukasus.

- 40 pagina’s
- extra in nieuwe editie (13 chronologische historische kaarten
en historische tijdlijn van ArmeniŽ en GeorgiŽ)
- handzaam A5 formaat

Inhoudsopgave:

- Het rijk van Urartu
- De eerste koninkrijken
- Tussen twee vuren; Perzen en Romeinen
- De kerstening; legende versus de wetenschap
- Zarathustra versus Christus
- De kromzwaarden uit ArabiŽ
- Het Emiraat van Tifilis
- De Turk-Mongoolse invasie
- De twistappel van Perzen en Ottomanen
- Armeense genocide
- De Bolsjewieken rukken op!
- Stalin en de Grote Zuivering
- Onafhankelijkheid en de nasleep

sylabusreisArmenieGeorgiedef00001