banner
P4200712

Taalonderwijs Farsi (toelichting niveau's)

Beginner

Voor het niveau van beginners is geen voorkennis van het Farsi vereist.
Op dit niveau krijgt men les in het Perzische schrift, men leert het ontcijferen, lezen en schrijven.
De basisgrammatica en het voeren van eenvoudige gesprekken wordt in deze cursus aangeleerd. Men leert in eenvoudige termen aspecten uit de omgeving mondeling en schriftelijk te beschrijven, zoals familiezaken, kleding en het weer.

 

Halfgevorderd

De cursisten leren zinnen te formuleren in de verleden en toekomstige tijd.
Aan het eind van de cursus kunnen de cursisten gedetailleerde informatie geven over algemene onderwerpen, vloeiende zinnen maken en langere teksten schrijven.
De cursisten zijn in staat om meerdere communicatieve strategieŽn toe te passen en op die manier gesprekken in verschillende contexten en situaties te voeren.

 

Gevorderd

Men leert om standpunten te verdedigen, argumenten aan te dragen en om zegswijzen en andere stilistische middelen te gebruiken, om tot een creatief gebruik van de taal te komen.
Op dit niveau heeft het lesmateriaal betrekking op Iraanse cultuur, godsdienst en architectuur.Tevens wordt geleerd om de taal makkelijk en effectief te gebruiken voor zowel sociale als professionele doeleinden.
De cursist is aan het eind van deze cursus in staat krantenartikelen met een algemene strekking te lezen en lange brieven te schrijven.

 

Vergevorderd

De cursisten leren om duidelijke en gedetailleerde teksten te schrijven over onderwerpen met een zekere moeilijkheidsgraad en om impliciete verwijzingen in teksten te gebruiken en herkennen.
Men leert het actieve gebruik van spreekwoorden en gezegden die in Iran en Afghanistan gebruikelijk zijn.De cursist kan zich vloeiend uitdrukken en subtiele stijlnuances overbrengen.
Je maakt kennis met werken van grote Perzische dichters zoals Hafiz, Sa'di, Molawi en Omar Khayam.Aan het eind van deze cursus kunnen de cursisten deelnemen aan elk soort conversatie.

DSC0239
 
kaligraf

 

 

 

© PARSABAN, 2008-2020